FLY-OUT 5L do skutecznego zwalczania much

2130,00 

– SKUTECZNY PREPARAT NIEZASTĄPIONY W ODMUSZANIU!

– NIEZAWODNY TAKŻE NA KOMARY, MESZKI I KLESZCZE!

– ZACHOWUJE WYSOKĄ EFEKTYWNOŚĆ PRZY NISKICH STĘŻENIACH ROBOCZYCH!

– MOŻLIWOŚĆ APLIKACJI POPRZEZ OPRYSK, ZAMGŁAWIANIE ULV lub ZAMGŁAWIANIE TERMICZNE

Opis

Opis produktu:

FLY-OUT środek owadobójczy o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania owadów latających tj.: much, komarów, prusaków, karaluchów, mrówek, meszek, a także kleszczy w pomieszczeniach magazynowych, inwentarskich, mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, przemysłowych oraz na zewnątrz budynków.

Za pomocą FLY-OUT skutecznie usuniesz muchy z pomieszczeń inwentarskich.
Wysoka koncetracja permetryny i cypermetryny (400 g permetryny oraz 100 g cypermetryny) daje możliwość stosowania niskich stężeń roboczych.

Skuteczność preparatu została potwierdzona badaniami laboratoryjnymi, wykonanymi przez Zakład Stosowania i Formulacji Pestycydów w Instytucie Przemysłu Organicznego w Warszawie.

Skład chemiczny:
Permetryna 400 g/l
Cypermetryna 100 g/l

Stężenie bójcze: od 0,5%

Sposób użycia: oprysk, zamgławianie ULV lub zamgławianie termiczne

Dawka bójcza koncentratu: od 0,25 ml na 1 m²

ZWALCZANIE MUCH

Preparat FLY-OUT należy stosować zgodnie z poniższą instrukcją.

W celu skutecznego zwalczenia much należy, jeżeli to możliwe, wykonać jednocześnie zabieg oprysku i zamgławiania miejsc przebywania i chronienia się owadów.

I. OPRYSK W OBECNOŚCI ZWIERZĄT

Opryskiwać miejsca przebywania much tj.: ściany powyżej strefy bytowania zwierząt, parapety, okolice okien, sufity, filary.
Dawka: 100 ml FLY-OUT rozpuścić w 10 litrach wody.
NIE STOSOWAĆ MNIEJ NIŻ: 1L roztworu / 20 m².
UWAGA:
nie opryskiwać zwierząt oraz miejsc ich żywienia.

II. OPRYSK POWIERZCHNI (pomieszczenia puste, elewacje wewnętrzne i zewnętrzne oraz miejsca nadmiernego gromadzenia się much)

Na ściany osuszone, nie wapnowane należy wykonać oprysk całej powierzchni pomieszczenia lub miejsc przebywania i chronienia się much.
Dawka: 100 ml FLY-OUT rozpuścić w 10 litrach wody.
NIE STOSOWAĆ MNIEJ NIŻ: 1L roztworu / 20 m²

III. ZAMGŁAWIANIE

Po wykonanym zabiegu oprysku należy wykonać zamgławienie termiczne obiektu oraz jeśli to konieczne terenu otwartego np. miejsca stałe lub tymczasowe składowania odpadów.
Dawka: 150 ml FLY-OUT na 1,5L wody na 1000 m³ kubatury.
Zabieg ten należy wykonać zaraz po oprysku, ponieważ tylko takie postępowanie podniesie skuteczność zwalczania much oraz innych owadów latających.
WAŻNE: Do zabiegów zamgławiania zawsze używaj FLOAT – dodatek poprawiający skuteczność dezynsekcji.

WAŻNE:

– Przy dużej infestacji można zwiększyć proponowane dawki dwukrotnie oraz dodatkowo poprawić działanie preparatu dodając do roztworu WZMACNIACZ.
– W przypadku pominięcia zamgławiania podwoić dawkę oprysku.
– W przypadku pominięcia oprysku należy podwoić dawkę przy zamgławianiu.
– FLY-OUT jest koncentratem przeznaczonym do mieszania z wodą, co oznacza, że w łatwy sposób uzyskamy roztwór dezynsekcyjny do zabiegów zlewania, oprysku lub zamgławiania.
– Do zabiegów zamgławiania zawsze używaj preparatu FLOAT – dodatku poprawiającego skuteczność dezynsekcji.