Na Larwy 5kg – preparat do zwalczania larw owadów uciążliwych

480,00 

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

NA LARWY – granulat rozpuszczalny w wodzie do zwalczania larw owadów uciążliwych

Przed rozpoczęciem stosowania preparatu zapoznać się z treścią etykiety i ściśle jej przestrzegać!
ZASTOSOWANIE: Środek przeznaczony jest do zwalczania larw owad uciążliwych w chlewniach, kurnikach, stajniach, oborach, cielętnikach.
Preparat jest wskazany szczególnie tam, gdzie zawodzą tradycyjne środki owadobójcze.
SPOSÓB DZIAŁANIA: Środek o właściwościach larwobójczych, który nie pozwala na przepoczwarzenie się larw.
SPOSÓB UŻYCIA: Produkt należy stosować w odstępach 6 tygodniowych. Również wtedy, gdy zwierzęta są w boksach.
Dozowanie wynosi zawsze 250 g preparatu na 10m2 powierzchni objętej działaniem produtku suchego, którym posypujemy powierzchnię, albo spryskujemy powierzchnię z opryskiwacza plecakowego wypełnionego produktem rozpuszczonym w 1-4 l wody, ewentualnie polewamy powierzchnię produktem rozpuszczonym w 10 l wody.

Jednoczesne użycie insektycydu przeciw formom dorosłym pozwala na wydłużenie odstępu czasu pomiędzy kolejnym stosowaniem produktu.
CHLEWNIE I OBORY – należy stosować produkt wzdłuż ścian, obok
i pod instalacjami, spryskując z opryskiwacza plecakowego lub polewając z polewaczki, partie szerokości ok. 50 cm wzdłuż ścian, w miejscu nagromadzonej podściółki. W przypadku odchodów płynnych, produkt może być rozsypywany.
W pomieszczeniach z kanałami odprowadzającymi obornik
i gnojowicę, preparat należy stosować na całej powierzchni.
Korzystne jest zastosowanie produktu przed wprowadzeniem zwierząt, po usunięciu obornika lub po odprowadzeniu gnojówki.

KURNIKI – produkt należy stosować poprzez polewanie lub oprysk na suchą ściółkę, w przypadku miejsc mocno zawilgoconych (mokrych) produkt należy stosować na sucho. Produkt stosować wzdłuż ścian, linii pojenia i karmienia. Orientacyjna dawka na kurnik o powierzchni 1000m2 to 15 kg preparatu NA LARWY.

250 g preparatu NA LARWY wystarcza na 10 m2 powierzchni